Doelstellingen

Onze vereniging "De Redders van Antwerpen" werd in 1890 opgericht en is een koninklijke liefdadige instelling. In eerste instantie beloonde de vereniging mensen die een goede daad hadden gesteld. De toenmalige werkomstandigheden waren zeker niet optimaal en de veiligheidsvoorschriften waren haast onbestaande waardoor er, zeker in Antwerpen, heel wat mensen gered werden.

Het doel van "De Redders" was om aan deze mensen, die spontaan en onzelfzuchtig een reddingsactie ondernamen, een beloning uit te keren. Er werd ook voor gezorgd dat hun moedig optreden extra in de verf werd gezet.

De tijdsgeest is ondertussen sterk veranderd waardoor "redders" in de meeste gevallen anoniem wensen te blijven.

Daarom wensen wij nu steun te verlenen aan lokale projecten, die niet of slechts gedeeltelijk gesubsidieerd worden. Het gaat hier meestal om minder bekende projecten, die zorgvuldig geselecteerd worden op basis van hun lokale betrokkenheid. Projecten die daarbij gelinkt zijn aan jeugdwerking of mensen met een mentale of fysieke beperking genieten hierbij de voorkeur.

Toch willen wij ook trouw blijven aan de allereerste doelstelling en blijven wij, indien mogelijk, mensen belonen die onbaatzuchtig een redding hebben uitgevoerd.

Aangezien de organisatie een feitelijke vereniging bleef zonder enig juridisch kader, werd begin 2018 beslist om tot de omzetting naar een vzw over te gaan met alle wettelijke verplichtingen die daaraan verbonden zijn. De oprichting van de vzw werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 april 2018. Deze omvorming tot een wettelijke vereniging maakt het mogelijk dat niet enkel particulieren de vereniging kunnen steunen, maar dat ook bedrijven tot sponsoring kunnen overgaan.

U kan onze organisatie verder doen groeien door lid te worden of ons te helpen via een financiële bijdrage. Hierover informeren wij u graag via onze secretaris of communicatieverantwoordelijke.

Onze projecten

2019Bistro Buitengewoon Ondersteuning begeleiding jongeren met een beperking
2018Els-Smiley vzwFinanciële steun
2018Oscare KinderbrandwondencentrumFinanciële steun
2017vzw Zit StilOndersteuning met betrekking tot nieuw project “Blended learning
2017Casa di MauraFinanciële steun
2016VZW Ons SteentjeOndersteuning ouders van ernstige/levensbedreigende zieke kinderen
2015De Vlinder (Vordenstein) in SchotenOndersteuning begeleiding jongeren met een beperking
2014Vaarttheater in SchotenAankoop beamer voor het jeugdtheater
2012Project BlindengeleidehondSteun aan een project voor een blindengeleidehond
2011Jovo LierAankoop literatuur voor jongeren die instaan voor zorg van terminale ouders
2010NelaKunst door mindervaliden
2009VZW Zit StilBijdrage aankoop camera's
2008Jeugdkampen WillibrordusAankoop 40 stoelen

Wie is wie?

VoorzitterEric Denhaene
SecretarisLuc Van Nuland
PenningmeesterAnnie Denhaene
CommunicatiePascale Lathouwers
BestuursledenLieve De Kimpe, Liliane Denhaene en Luc Palet

Foto's

U kunt hier al onze foto's van onze evenementen bewonderen.

Kalender

27/10/2019Zondagmorgen concert in het Kasteel van Schoten
01/05/2019Ontbijt in Bistro Buitengewoon – De Pastorie in Kapellen
17/02/2019Jaarlijkse brunch met Algemene Vergadering
28/10/2018Zondagmorgen concert in het Kasteel van Schoten
03/06/2018Muzikaal ontbijt in het Cogelshof te Schoten ten voordele van “Oscare Kinderbrandwondencentrum”
11/02/2018Jaarlijkse brunch met toelichting werking 2017
29/10/2017Zondagmorgen concert in het Kasteel van Schoten met optreden van Chantal Krekels (zang) en Hanna Grociak (harp) ten voordele van “Zit Stil”
11/05/2017Toneelvoorstelling in het Multatulitheater “Feestje bij de Buren” ten voordele van “Casa di Mauro”
12/02/2017Jaarlijkse brunch met toelichting werking 2016
18/12/2016Kerstconcert met koor “Bloezette” in kerk H. Familie te Brasschaat
05/11/2016Wandeling met gids op het Schoonselhof + etentje
01/05/2016Brunch in Feestzaal Gambrinus te Schoten met toelichting werking 2015
17/03/2016Toneelvoorstelling in het Multatulitheater ten voordele van “Ons steentje”

Contact

Mail:dereddersvanA@gmail.com
Tel: +32 (0)478 88 70 99 (secretaris)
Iban:BE59 4073 1207 2126
Bic:KREDBEBB